Trädvård & beskärning

– Din arborist i Halland.

Kontakta oss - Svar inom 24 timmar

Trädbeskärning i Halmstad, Falkenberg & Varberg

Att beskära träd är en konstform som kräver kunskap och noggrannhet för att säkerställa att träden inte bara ser bra ut utan också är friska och säkra. Om du bor i Halmstad, Falkenberg eller Varberg och letar efter tjänster inom trädbeskärning så har du kommit helt rätt.

Korrekt beskärning skapar vitala träd

Träd är fantastiska, de skänker sådan skönhet – de gör den redan vackra trädgården än vackrare, de skänker lugn, skapar harmoni och ett naturligt skydd mot väder och vind. De är också underbart härliga att klättra i för våra barn och katter. De skapar livsutrymme för insekter, fåglar och andra djur. De bidra till att binda koldioxid, syresätter och renar luften vi andas. Med andra ord, det finns många skäl till varför vi ska vårda och sköta om våra träd.

I våra tätorter och trädgårdar så måste dock träd och människa samsas om de givna utrymmet. Trädens omfång behöver anpassas då de står nära hus, vägar och annan infrastruktur.

Att denna anpassning genomförs på ett för trädet så skonsamt sätt som möjligt är avgörande för trädets framtida vitalitet.

Trädbeskärning är en central åtgärd för att skapa denna vitalitet och samtidigt eliminera de negativa effekter ett vanskött träd tyvärr med tiden genererar.

Vi hjälper er att vårda och sköta om era träd utifrån de förutsättningar och önskemål som gäller för just er.

Vi bjuder på ett kostnadsfritt besök där vi gör en första bedömning och skapar ett förvaltningsförslag baserat på era önskemål.

Ring oss så berättar vi mer eller klicka på någon av alternativen nedan så kontaktar vi er, enklare det inte bli.

Varmt välkommen till oss på Träd Med Mera!

Trädbeskärning - Riskbedömning av träd i Halmstad, varberg och Falkenberg

Många oroar sig för att träden på tomten ska falla över huset, bilen eller än värre skada människor eller husdjur vid nästa storm. Detta är en till viss del befogad oro då alla träd för eller senare faller till marken.

Vårt jobb är att hjälpa dig som kund att fatta ett genomtänkt och avvägt beslut. Vi analyserar förutsättningarna, letar efter tecken på sjukdom eller skada. Hur exponerat trädet är för vind och om det faller, vad kommer det då att träffa?

Efter analysen så presenterar vi en riskbild. Därefter avgör du om träden som bedömts utgör en risk ska beskärs eller fällas. Vi hjälper er att skapa ett korrekt bedömningsunderlag och du fattar beslutet om vilken åtgärd som ska utföras.

Ring oss gärna så berättar vi mer, välkommen!

trädbeskärning

Kostnadsfri rådgivning

Det är vårt stora intresse för träd, skog och natur samt de fria och ibland mycket krävande och utmanade klättringarna som lockat oss till detta yrke.
Därför är det helt naturligt för oss att hjälpa våra kunder med rådgivning och riskbedömning av träd. Syftet är att hitta den bästa strategin för att över tid hålla träden friska och livskraftiga.

Trädbeskärning i Halland

Det finns mycket att tänka på när man ska beskära ett träd, ståndort, ålder, kondition och syfte med beskärningen samt korrekt val av tidpunkt. Allt detta måste vägas in för att skapa de resultat som både tillfredsställer dig som kund och främjar trädets fortsatta utveckling.

Man ska dock var medveten om att all beskärning av levande vävnad reducerar trädets totala tillväxt och skapar stress. Genom att välja rätt tidpunkt och metod samt lägga snitten där de orsakar minst skada kan man helt undvika att orsaka permanenta skador. Målet är att skapa säkra, friska träd som samsas med oss människor och vår bebyggelse i det fysiska utrymmet.

Ditt syfte = vårt mål

Några av de vanligaste skälen till att man önskar få sitt träd beskuret.
  • Avlägsna döda grenar så att dessa inte riskerar att falla och på så sätt skada människor, djur eller egendom.
  • Mer solljus på altanen/uteplatsen
  • Estetiska skäl
  • Trädvård, tex grenar som skaver mot andra grenar och som skapar sår där svampsporer mm kan leta sig in och på sikt skapa röta mm i trädet.
Trädbeskärning Halland - Halmstad Falkenberg Varberg

Trädbeskärning - Uppstammning

En av de vanligaste beskärningsformerna är att stamma upp träd. Det man rent praktiskt gör är att man avlägsnar de nedersta grenarna upp till den förutbestämda höjden. Man ska dock tänka på att stamma upp ett träd är en insats som bör ske under flera år – då grenar gör att stammen växer till i tjocklek.

Ett typiskt beskärningsuppdrag är träd som står i trafikmiljö, dessa måste stammas upp till 4,75m fri höjd enligt EU-normen.

Andra vanliga förekommande åtgärder är.

  • Kronreducering
  • Hamling
  • Uppbyggnadsbeskärning
  • Toppning (är sällan att rekommendera)

 

Ibland får vi in förfrågningar där syftet med beskärningen inte är förenligt med en övertid fortsatt god trädhälsa.

I situationer som dessa hjälper vi er som kund att fatta ett klokt och medvetet beslut som är baserat kunskap. Där reducer vi konsekvenserna av ingreppet till ett minimum.

Läs även om bortforsling.

Beskärning av fruktträd

Den finns en gammal grundregel som säger att kan man kasta en hatt genom kronan så finns det tillräckligt med luft mellan grenarna för att ljuset ska nå hela trädet.

Med det i åtanke så kan man applicera samma princip när det gäller fruktträd. Men även när det gäller beskärning av övriga träd.

Rensa trädet från död och skadade grenar och vattenskott
Klipp bort grenar som växer inåt
Avlägsna grenar som gnuggas emot varandra
Klipp slutligen bort grenar med spetsiga grenvinklar

Den största vinsten med beskärning av fruktträd är att ljuset får lättare att komma till. Detta höjer kvaliteten på frukten samt att grenarna blir starkare och tål större påfrestningar.

Trädbeskärning Halland - Halmstad Falkenberg Varberg

Trädbeskärning - Formbeskärning

Människan har alltid försökt anpassa naturen i syfte att säkerhetsställa matförsörjningen, skydd mot väder och vind, vilda djur och andra människor.
Men vi har också alltid tilltalats av att forma vår värld och våra träd på ett sätt som estetiska tilltalar oss.

Att klippa träd och buskar för att anpassa dem efter våra behov, tycke och smak är en urgammal kunskap och som genom årtusenden utvecklades till den konstform som det är idag dag.

Om man är ute efter att inspireras så är det ett hett tips att planera in ett besök på Botaniska Tärdgården i Göteborg. Där kan man uppleva de mest storslagna trädgårdsvyer och se kombinationen av vildväxande och klippta buskar och träd.

Målet med formbeskärning, utöver att skapa just en specifik form, är att skapa en tät och livskraftig buske, träd eller häck.

Tekniken är enkel. Långskott beskärs hårt med sekatör till ett par centimeters längd, konsten är att klippa jämnt.
Rätt utfört så tar växten inte skada av denna tillsynes bryska hantering utan kommer ständigt åter med nya skott och för var gång blir resultatet ett tätare och vackrare uttryck.

beskärning av träd och buskar

Beskärningsperiod

Den bästa tiden att beskära sina träd och buskar är under månaderna juli, augusti och september. Detta är den så kallade JAS-perioden.

Beskärning under denna period ger växten möjlighet att valla över såren innan vintern och på så sätt bättre skydda sig mot angrepp av svamp och andra sjukdomar samt mot frysskador.

Däremot finns det undantag mot denna regel.
Fruktträd fulla i kart, träd med omfattande bladverk är två exempel där det finns bättre alternativa perioder att beskära under.

Beskärningskalendern

Om man generaliserar så är det sällan fel att beskära träd och buskar under period JAS-perioden.

Vi har här sammanställt en mycket förenklad med användbar beskärningskalender.

Häckklippning Halland - Halmstad Falkenberg Varberg

Kontakta oss